Nota prawna

Korzystanie ze strony internetowej imprimus.pl oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich stosowanie prosimy o zaprzestanie dalszego korzystania ze strony. 

Zawartość strony internetowej imprimus.pl jest własnością Imprimus Sp. z o.o. z siedzibą w Laskowicach, ul. Parkowa 56, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000296330, NIP: 5272560359, Regon: 141184433, o kapitale zakładowym w wysokości 1.300.000zł (opłaconym w całości). Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Użytkownik ma prawo kopiować, przechowywać i drukować treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Jakiekolwiek wprowadzanie zmian, dystrybucja, powielanie lub przechowywanie stron imprimus.pl w celach innych niż wymienione powyżej są zabronione. 

Imprimus Sp. z o.o., ani żaden z jej pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody szczególne, przypadkowe lub wtórne, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z ich witryny. Imprimus Sp. z o.o. nie może zagwarantować, że witryna lub serwer, za pomocą których jest dostępna jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych czynników. Strona internetowa imprimus.pl może zawierać odnośniki do innych stron. Imprimus Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za materiały opublikowane przez strony trzecie na stronach, do których te odnośniki prowadzą.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą strony internetowej imprimus.pl przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Imprimus Sp. z o.o. zachowuje prawo do zmiany powyższej informacji prawnej.

Polityka prywatności

Imprimus Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do prywatności i ochrony danych osobowych. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie wszystkim osobom poczucia pewności, że ich dane osobowe przetwarzane są we właściwy sposób we wszystkich przypadkach, w których ma to miejsce.

Prywatność danych

Imprimus Sp. z o.o. ponosi pełną odpowiedzialność za to, że wszystkie dane osobowe przetwarzane przez nią na niniejszej stronie internetowej użyte zostaną jedynie w przeznaczonych do tego celach, oraz że będą chronione przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.

Imprimus Sp. z o.o. może gromadzić dane osobowe dobrowolnie wprowadzone podczas korzystania z witryny internetowej firmy. Używając witryny lub wprowadzając dane osobowe zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe przekazane na niniejszej stronie internetowej będą użyte w celu dostarczania żądanych informacji i usług, a także w celach związanych z marketingiem, sprzedażą, rozwojem i monitorowaniem. Otrzymane przez Imprimus Sp. z o.o. dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez zezwolenia.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich korekty.

Pliki cookies

Cookie to mały plik tekstowy, który w momencie odwiedzania strony internetowej zapisywany jest na urządzeniu odwiedzającego (np. smartfonie), a w chwili następnej wizyty na tej samej stronie jest pobierany z powyższego urządzenia. Plik cookie zapisywany jest razem z plikami, z których korzysta przeglądarka lub podobny program, a jego celem jest ulepszenie działania danej strony internetowej.

Strona internetowa imprimus.pl korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: tzw. trwałych plików oraz plików sesji. Trwałe pliki cookies, przechowywane przez dłuższy czas na Twoim komputerze po zamknięciu przeglądarki, służą do monitorowania i rejestrowania ruchu w sieci oraz wzorców ruchu między Twoim komputerem a imprimus.pl. Pliki cookies sesji są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki i służą do optymalizacji nawigacji na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych.

Zgoda na użycie plików cookies

Pliki cookies mogą być używane wyłącznie za zgodą osoby odwiedzającej daną stronę. Użytkownik może sam zdecydować, czy akceptuje lub nie akceptuje użycia plików cookies na jego komputerze. Jeśli nie zgadzasz się na to, żeby strona internetowa imprimus.pl używała pliki cookies powinieneś albo zmienić odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki (wyłączyć pliki cookies) albo przestać odwiedzać niniejszą stronę internetową. Wyłączenie plików cookies w ustawieniach przeglądarki może spowodować, że funkcje i usługi dostępne na stronie internetowej imprimus.pl nie będą funkcjonowały prawidłowo.